HALLINTO

Ajankohtaista tietoa päätöksenteosta ja kokouksista

Kalatalousalueen yleiskokous pidettiin Pukkilan Ravintola SantziCafessa torstaina 18.4.2024 klo 17:30

Yleiskokouksen tarkastettu pöytäkirja: Yleiskokous pöytäkirja Musti-Porvoonjoen KTA 18.4.2024

1. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 2024

2. Toimintakertomus 2023 Musti-Porvoonjoen KTA

3. Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2023

4. Toimintasuunnitelma 2024 esitys

5. Talousarvio 2024 esitys

Kysely osakaskunnille

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa edellytetään alueen pyydyskalastuksen määrän seurantaa. Samoin ankeriaan pyynnin poikkeusluvassa edellytetään saalisseurantaa.

Kalatalousalue pyytää osakaskunnaltanne yhteenvetoa vuoden 2023 lupamyynnistä.

6. Kysely osakaskunnille

 

Ylimääräisessä yleiskokouksessa 25.11.2021 vahvistettu käyttö- ja hoitosuunnitelma (suunnitelma käsitelty kalatalouden yhteistyöryhmässä 22.3.22 ja hyväksytty ELY-keskuksessa 16.9.2022):

Musti-Porvoo KHS hyväksytty 16.9.2022

Hallitus

Jäsenet:

Puheenjohtaja:
Jari Lindqvist (Orimattila)

Varapuheenjohtaja:
Hannu Aarrelampi (Pornainen)

Keijo Eskola (Pukkila)
Olli Kalliomaa (Mäntsälä)
Hannu Sarjokari (Mäntsälä)
Jussi Koskilinna (Mäntsälä)
Markku Koskinen (Mäntsälä)
Osku Kuusela (Pornainen)
Riitta Ruuskanen (Myrskylä)

Asiakirjat

Kalatalousalueen yleiskokokouksen pöytäkirja huhtikuu 2023: Musti-Porvoo pöytäkirja 18.4.23

Toimintakertomus 2022: 6. Toimintakertomus 2022 M-P kta

 

Kalatalousalueen yleiskokokouksen pöytäkirja huhtikuu 2022: Kokouspöytäkirja 21.4.2022.

Toimintakertomus 2021: Toimintakertomus 2021 M-P kta

Kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja marraskuu/2021 (med svensk översättning): Musti-Porvoo kokousptk allek fi-sve 25.11.2021

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja kesäkuu/2021: Kokouspöytäkirja yleiskokous 2.6.2021

Toimintakertomus 2020: Toimintakertomus 2020 M-P kta

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja syyskuu/2020: Kokouspöytäkirja yleiskokous 2020.

Toimintakertomus 2019: M-P vuosikertomus 2019

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja lokakuu/2019: 2019-2 YLEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA +liitteet

Kalatalousalueen perustamiskokouksen pöytäkirja on saatavissa ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-kokouspoytakirjat )

Kalatalousalueen säännöt: Säännöt Musti-Porvoonjoen KTA