• Käyttö- ja hoitosuunnitelma kommentoitavana 15.6.2021 asti

29.4.2021
KUULUTUS

Musti-Porvoonjoen kalatalousalue
Runeberginkatu 17
06100 Porvoo

Asia

Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olo ja kuuleminen 29.4.2021 –15.6.2021

Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen hallitus kuuluttaa ja asettaa nähtäväksi uuden Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen. Luonnos on nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla; www.mustiporvoonjoki.fi.

Mielipiteen tai muistutuksen luonnoksesta voivat esittää kalatalous-alueen jäsenet ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää ja osoittaa Musti-Porvoonjoen kalatalousalueelle 15.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen; sampo.vainio@vesi-ilma.fi tai kirjeitse osoitteeseen; Musti-Porvoonjoen kalatalousalue, Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo. Sähköpostiin ja kuoreen merkintä KHS.

Kalatalousalueen hallitus käsittelee mielipiteet ja muistutukset, jonka jälkeen se esittää suunnitelman hyväksyttäväksi kalatalousalueen ylimääräiselle kokoukselle ja edelleen vahvistettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2022 alusta.

Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen hallitus

Musti-Porvoonjoen kta KHS luonnos 29.4.2021