VESIENHOITO

Musti-Porvoonjoen kalatalousalueella on toteutettu kunnostus-, hoito- ja tutkimustoimia niin järvillä kuin virtavesissä.

Vesistötalkkarihankkeen loppuraportti 2022: Vesistötalkkari loppuraportti 2022

Jokitalkkarihankkeen loppuraportti: Jokitalkkari-2017-2018-raportti

Mustijoen virtavesistä on laadittu kattava kehittämissuunnitelma vuonna 2018: Mustijoki suunnitelma

Porvoonjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun yhteenveto 2016: Tiedote Porvoonjoki 2016

Alueen jokia ja järviä käsitteleviä raportteja löytyy mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n nettisivulta www.vesi-ilma.fi.