KALASTUS

SAATAVILLA OLEVAT KALASTUSLUVAT

Onki ja pilkki ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Kalatalousalueen joet (Mustijoki, Porvoonjoki ja Ilolanjoki) ovat vaelluskalavesistöjä. Niiden koski- ja virta-alueilla ei saa onkia tai pilkkiä lainkaan.

18-64 -vuotiaan kalastajan tulee viehe- tai pyydyskalastusta tai ravustusta harjoitettaessa maksaa valtion kalastonhoitomaksu. Katso jäljempänä kohta "Kalastonhoitomaksu".

 

MUSTIJOKI

Mustijoen koskille Pornaisissa ja Mäntsälässä on saatavilla viehekalastuslupa. Koski- ja virta-alueiden viehekalastusluvan tarvitsevat kaikki yli 14-vuotiaat kalastajat. Kalatalousalue kannustaa nuoria kalastamaan sallimalla kalastuksen koskilla alle 15-vuotiaille ilmaiseksi. Lupatuloilla pidetään yllä yhteiskalastusaluetta ja osaan koskia istutetaan kirjolohia kalastuksen tukemiseksi. Kaikkia kalastajia koskevat mm. saaliskiintiö ja kalastuskieltoalueet (esim. voimalaitosalueet). Voit tarkastella lupa-alueen rajoja kalastusrajoitus.fi -karttapalvelussa.

Tutustu Mustijoen kalastusesitteeseen: Esite Mustijoki 2022

Kalastuslupia myyvät käteisostona Mäntsälässä Neste K-Tuuliruusu, Kesport, Pornaisissa Sarina Kulma ja Race Point Cafe (SEO). Netissä luvan saa kalakortti.comista: Mustijoen koskien erityiskalastuslupa https://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/Default_Stream.asp

 

PORVOONJOKI

Orimattilan Myllykulmankoski (Virenojankoski)
Lupamyynti: Café Misako, Hevostie 2

Orimattilan Niemenkylän viehekalastuslupa

Syvänojankosken viehekalastuslupa

 

PYYDYSKALASTUS

Pyydyskalastus- ja ravustusluvat on pääosin varattu osakaskuntien jäsenille tai kyläläisille. Osakaskuntien yhteystiedot ovat omalla välilehdellä.

 

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html